Wat heeft Sara Ahmed te bieden aan ervaringsdeskundigen? Mad Studies-bijeenkomst woensdag 30 mei 2018.

In de Mad Studies-bijeenkomst van woensdag 30 mei gaan we een tekst van feministisch onderzoeker Sara Ahmed lezen. We onderzoeken in hoeverre het werk en de concepten van Ahmed iets te bieden hebben aan ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Is seksisme, racisme, homofobie in de universiteit te vergelijken met mentalisme in de geestelijke gezondheidszorg? Geeft het inzichten als je het werk van ervaringswerkers in de ggz vergelijkt met dat van medewerkers diversiteit aan de universiteit?

Boekomslag van Living a Feminist Life van Sara Ahmed.Grietje Keller: “Toen ik het artikel How not to do things with words van  Sara Ahmed las over de diversiteitswerkers aan de Britse universiteiten en de moeilijkheden waar zij tegen aanliepen, vielen mij de overeenkomsten met ervaringsdeskundigheid in de ggz op. Ahmed schrijft over de non-performativiteit van toezeggingen: er wordt gezegd dat men diversiteit wil, dat men ruimte voor ervaringsdeskundigheid wil, dat men medezeggenschap wil, maar zodra de diversiteitswerker, de ervaringsdeskundige, de cliëntenraad mensen daarop aanspreken, stuit men op een muur.” Ahmed schrijft daarover: “To come up against institutional walls is to come up against what others do not see; and (this is even harder) you come up against what others are often invested in not seeing.” Zijn de muren waartegen de diversiteitswerker in de studie van Ahmed oploopt, herkenbaar  voor ervaringsdeskundigen in de ggz? “Just recall the words of the diversity practitioner: “they just look at me as if I am saying something really stupid.” We can imagine the eyes rolling when she points out the policy. The diversity worker could thus be described as an institutional killjoy.” (Ahmed, 2016) Met het concept ‘killjoy’ brengt Ahmed een figuur in de wereld die de ‘goede sfeer’ verpest door mensen te wijzen op seksisme, racisme of andere vormen van onderdrukking.

Tijdens de bijeenkomst gaan we twee teksten en onze eigen ervaringen bediscussiëren. Deze bijeenkomst maakt deel uit van een reeks: het is mogelijk om aan één bijeenkomst of aan meerdere deel te nemen. De eerste bijeenkomst was 25 april, er zullen in de herfst van 2018 nog een paar bijeenkomsten plaats vinden. Voor mensen die niet eerder hebben deelgenomen aan een Mad Studies-leesgroep en niet weten wat Mad Studies is, is er een korte uitleg van Mad Studies van vier pagina’s.

Plaats: De Brouwerij, Hoogte Kadijk 61, Amsterdam
Tijd: woensdag 30 mei 2018, 13.45-16.15 uur
Kosten: Pay What You Want

Voor de deze bijeenkomst is het de bedoeling dat de deelnemers minimaal twee teksten lezen:

  1.  Inleidende tekst van Grietje Keller in het Nederlands
  2. Sara Ahmed, “How Not to Do Things with Words” Wagadu: A Journal of Transnational Women’s and Gender Studies, 2016, vol. 16, pp. 1-8

Beide teksten worden uiterlijk 23 mei per email verstuurd.

Er is plek voor maximaal 12 deelnemers. Aanmelding per email: grietje.keller @ madstudies.nl. U kunt dit emailadres ook gebruiken voor het opvragen van meer informatie.

 

 

Gespreksleiders zijn Grietje Keller (MA vrouwenstudies en high knowledge crazy) en Rob de Vries (filosoof en gepensioneerd psychiater). Beiden organiseren Mad Studies-leesgroepen bij stichting Perceval sinds 2014.

Voor wie: Ervaringswerkers, adviseurs herstel en ervaringsdeskundigheid, (ex-)cliënten van de psy-hulpverlening, mensen met een beperking, professionals in de ggz en andere geïnteresseerden. Je kunt academische teksten in het Engels lezen.

Toegankelijkheid: Wanneer je geïnteresseerd bent in de leesgroep maar je hebt te maken met beperkingen (concentratieproblemen, dyslexie, moeite met face2face contact, moeite met verwerken van een discussie/geluid, twijfel of je het aankunt, problemen met printen et cetera), neem dan contact op om te kijken of we een oplossing kunnen vinden (grietje.keller@madstudies.nl). De discussieruimte is rolstoeltoegankelijk via de zijdeur. Toilet is beperkt toegankelijk. Hulphonden zijn welkom.

Mad Studies-bijeenkomsten 2018

In april en mei organiseert stichting Perceval twee Mad Studies-bijeenkomsten.

Thema’s:
25 april: werk en arbeidsethos
30 mei: Sara Ahmed en ervaringsdeskundigheid, meer informatie volgt binnenkort.

Plaats: De Brouwerij, Hoogte Kadijk 61, Amsterdam
Tijd: 13.45-16.15 uur
Kosten: Pay What You Want

Bijeenkomst woensdag 30 mei: Sara Ahmed en ervaringsdeskundigheid,

Meer informatie is hier te vinden.

Bijeenkomst woensdag 25 april: werk en arbeidsethos

Voor de deze bijeenkomst is het de bedoeling dat de deelnemers minimaal twee teksten lezen:

  1. Inleidende tekst van Grietje Keller in het Nederlands, per email opgestuurd.
  2. Artikel van Steven Graby uit 2015: “Access to work or liberation from work? Disabled people, autonomy, and post-work politics”, uit het tijdschrift Canadian Journal of Disability Studies, volume 4, nummer 2, http://cjds.uwaterloo.ca/index.php/cjds/article/view/212/362

Tijdens de bijeenkomst gaan we deze teksten en onze eigen ervaringen bediscussiëren. De bijeenkomsten is geen reeks: het is mogelijk om aan één bijeenkomst of aan meerdere deel te nemen. Voor mensen die niet hebben deelgenomen aan één van de eerdere Mad Studies-leesgroepen en niet weten wat Mad Studies is, is er een korte uitleg van Mad Studies van 4 pagina’s.

Gespreksleiders zijn Grietje Keller (MA vrouwenstudies en high knowledge crazy) en Rob de Vries (filosoof en gepensioneerd psychiater). Beiden organiseren Mad Studies-leesgroepen bij stichting Perceval sinds 2014.

Er is plek voor maximaal 12 deelnemers. Aanmelding of meer informatie: grietje.keller@madstudies.nl

 

Voor wie: (Ex-)cliënten van de psy-hulpverlening, ervaringswerkers, mensen met een beperking en andere geïnteresseerden. Je kunt academische teksten in het Engels lezen.

Toegankelijkheid: Wanneer je geïnteresseerd bent in leesgroep maar je hebt te maken met beperkingen (concentratieproblemen, dyslexie, moeite met face2face contact, moeite met verwerken van een discussie/geluid, twijfel of je het aankunt et cetera), neem dan contact op om te kijken of we een oplossing kunnen vinden. De discussieruimte is rolstoeltoegankelijk via de zijdeur. Toilet is beperkt toegankelijk.

 

Lezing 4 februari: A Mad Voice beyond Psychiatry

 

Bij VG Amsterdam op zondagochtend 4 februari biedt Grietje Keller een blik voorbij het medisch perspectief in de psychische gezondheidszorg

Sinds 2014 organiseert Keller Mad Studies-leesgroepen. Vanuit Mad Studies worden ‘gekte’ en ‘psychisch anders-zijn’ vanuit sociologisch, filosofisch en politicologisch kader benaderd en worden de traditionele zienswijzen op wat waanzin is tegen het licht gehouden. In haar leesgroep wil zij deelnemers laten zien dat je op verschillende manieren kunt denken over gekte.

In het algemene beeld van wat als ‘normaal’ wordt beschouwd ziet dat er bijvoorbeeld uit als mannelijk gedrag, een lopend lichaam, controle over gedrag en gedachten, heteroseksuele verlangens, middenklasse, et cetera. Het sociale spel wordt vaak vanuit dit beeld bepaald. En als je binnen de regels van dit spel geen volwaardige speler bent, kun je twee dingen doen: aanpassen en het spel meespelen en daar het meeste uit zien te halen óf vragen stellen bij de regels van het spel en die proberen te veranderen. Dat laatste is wat Mad Studies beoogt vanuit een simpel maar radicaal idee: “listen to mad people and look at madness from their points of view”.

Keller vertelt in deze lezing over de uitwerking van dit gezichtspunt en hoe ze er toe kwam.

Grietje Keller studeerde cum laude af als politicoloog aan de UvA met als specialisatie genderstudies en STS (Science and Technology Studies ). Daarna volgde zij een opleiding tot 1e graads docent levensbeschouwing aan het HVO. Ze was documentairemaker en oral historian en werkt momenteel bij de GGD. Sinds 2014 organiseert Keller Mad Studies-leesgroepen voor stichting Perceval. Samen met mensen die gelabeled zijn als psychiatrisch patiënt en andere geïnteresseerden leest en bediscussieert ze daar teksten die geschreven zijn door ‘high-knowledge crazies’ en ‘mad identified scholars’.

There’s a crack in everything, that’s how the light gets in – Leonard Cohen

zondag 4 februari 2018: 11:00 tot 12:00

Spreker: Grietje Keller

Musici: Kimball Huigens

Prijs: € 7,50

Locatie: Splendor, Nieuwe Uilenburgerstraat 116, Amsterdam

Nieuwe Mad Studies-leesgroep in 2017

img_5002Ben je geïnteresseerd in vragen als: ben ik gek of is de wereld gek? Wat is de relatie tussen seksisme, racisme en psychiatrie? Kunnen we stigma niet beter benoemen als discriminatie? In de Mad Studies-groep lezen en bediscussiëren we teksten over psychiatrie en gekte. Zo krijg je woorden en ideeën aangereikt om je eigen positie te bepalen over diagnoses, taalgebruik, stigma, medicijnen, hulpverlening, spiritualiteit, ziekteinzicht, Mad Pride en andere psy-thema’s.

Doe mee met de Mad Studies leesgroepen in februari 2017, meld je aan door een email te sturen naar: grietje.keller@madstudies.nl of door onderaan je contactgegevens in te vullen.
Continue reading Nieuwe Mad Studies-leesgroep in 2017

Live stream Conference: Mad Activism in Academia.

MAD ACTIVISM in ACADEMIA: Challenging Traditions – University College Cork- will be LIVE STREAMED ONLINE tomorrow (Monday April 18th 2016) – AND video recordings will be available after the day.

Awesome speakers are Jacqui Dillon, Helen Spandler, Dina Poursanidou and panellists Liz Brosnan, Rory Doody, Pat Bracken.

Link to programme 

Link to live stream