Bibliotheek Perceval

Stichting Perceval heeft de afgelopen jaren bijna 200 boeken en brochures met betrekking tot Mad Studies, anti-psychiatrie, kritische psychiatrie, radicale therapie, Disability Studies verzameld.

Bibliotheek Perceval is één keer per maand open, de laatste of één na laatste woensdag van de maand van 15.00 tot 18.00 uur. Als je wilt komen, kijk bij de ‘events’ op onze Facebook-site wanneer we open zijn of stuur email naar: bibliotheek@stichtingperceval.nl. De bibliotheek te vinden in De Brouwerij, Hoogte Kadijk 61, Amsterdam.

De bibliotheek is in 2019 onder andere open op: 17 april, 15 mei,

De catalogus is hier te vinden.

Een .pdf met al onze boeken d.d. 22 oktober 2016 is hier te vinden.

 IMG_2668

We verzamelen boeken die het ‘medisch model[1]’ bekritiseren, zoals:

 • Mad Studies: academische literatuur, geschreven door iemand met ervaring in de psychiatrie of een bondgenoot.
 • Relatie tussen persoonlijke ontwrichting en maatschappelijke processen, zoals onder andere werkeloosheid, validisme en andere vormen van discriminatie, neoliberalisme, armoede, individualisering, consumentisme, bureaucratie et cetera.
 • Neurodiversity
 • Kritische Disability Studies: met aandacht voor Mad Studies en/of algemene introductie theorie Disability Studies.
 • Geschiedenis van ‘gekken’. Geschiedenis geschreven vanuit het perspectief van cliënten/gekken, cliënten-/gekkenbeweging.
 • Ervaringsdeskundigheid, herstel, hulpverlening op basis van ervaringsdeskundigheid.
 • Radikale therapie, kritische psychiatrie, anti-psychiatrie, community psychology, zorgethiek.
 • Onderzoeksmethoden: Participatory Action Research, Service User Led Research, kwalitatieve methoden, Oral History.
 • Boeken die kunnen helpen bij het opzetten en runnen van een respijthuis, Soteria huis, wegloophuis.
 • Fictie/poëzie/beeldende kunst in relatie tot waanzin
 • De relatie racisme en psychiatrie.

In beperkte mate:

 • (Auto-)biografieën. Indien ze niet het medisch model volgen.
 • We verzamelen slechts zeer beperkt boeken met zelfhulp- en behandelmethoden.

We verzamelen geen:

 • Boeken over psycho-analyse.
 • Boeken over reguliere psychiatrie en behandelmethoden.

Bibliotheek Perceval is op zoek naar donaties (boeken of geld) om de collectie uit te breiden. We zijn ook erg geïnteresseerd boeken in bruikleen te krijgen. We kunnen geen boeken accepteren die niet in ons collectieprofiel passen.

U kunt bibliotheek Perceval financiëel ondersteunen door een bijdrage over te maken naar: NL27 TRIO 0784 9126 88 t.n.v. Stichting Perceval te Amsterdam o.v.v. ‘bibliotheek’.

img_5002

Je kunt boeken lenen bij stichting Perceval.

Bibliotheek Perceval is mede mogelijk gemaakt door het Fonds Psychische Gezondheid te Amersfoort.

img_5005

[1] In het ‘medisch model’ of het ‘individueel model’ spreekt men over een ‘ziekte’, ‘tekort’ of ‘aandoening’, denkt men in diagnoses, de oorzaken worden gezocht bij het individu en de oplossingen worden geboden door medische experts.