Nieuwe Mad Studies Leesgroepen 2023 in Amsterdam en Rotterdam

Ben je geïnteresseerd in vragen als: ben ik gek of is de wereld gek? Wat is de relatie tussen seksisme, racisme en psychiatrie? Kunnen we stigma niet beter benoemen als discriminatie? Kan de herstelbeweging fungeren als een vorm van verzet tegen mainstream psychiatrie? In de Mad Studies-groep lezen en bediscussiëren we teksten over psychiatrie en gekte. Zo krijg je woorden en ideeën aangereikt om je eigen positie te bepalen over diagnoses, taalgebruik, stigma, medicijnen, hulpverlening, ziekte-inzicht, Mad Pride en andere psy-thema’s.

Tekening van zes mensen rond een ovalen tafel.


Voor elke bijeenkomst lezen de deelnemers één of twee teksten. Tijdens de bijeenkomst wordt eerst een korte inleiding gegeven en/of een video vertoond. Daarna wordt er gediscussieerd over de teksten. Voor drie van de bijeenkomsten wordt het thema door de deelnemers zelf gekozen en mede-georganiseerd.

De insteek van de leesgroep is dat er een doorlopende groep is, waarbij je in principe de hele reeks bijeenkomsten bijwoont (een keer afwezigheid kan natuurlijk). In de leesgroep leren we van elkaar als groep en doordat we elkaar door de tijd heen leren kennen is er meer ruimte voor verdieping.

Deelname aan de leesgroep is via het principe ‘pay-what-you-can/pay-what-you-want’. De leesgroep is dus niet gratis, maar het betekent dat financiën nooit een belemmering mogen zijn om mee te doen. Je betaalt dus wat voor jou passend en haalbaar is.

De leesgroep is een activiteit van stichting Perceval en wordt dit jaar voor de zevende keer aangeboden.

Dit jaar is er é´én leesgroep in Amsterdam en één in Rotterdam.

Amsterdam

Wanneer: 7 bijeenkomsten in 2023 op vrijdagmiddag van 14.00 -16.30 uur op 21 april, 12 mei (mogelijk op een andere locatie), 2 juni, 23 juni, 14 juli, 18 augustus, 8 september. (Op 22 september is er een uitloopbijeenkomst, die gaat alleen door indien er eerder een bijeenkomst is uitgevallen) Waar: Vrijwilligersacademie, Keizersgracht 334, Amsterdam. Kosten: pay-what-you-can/pay-what-you-want.. Aanmelden en/of meer informatie, mail naar: coordinatie@madstudies.nl. Gespreksleiders: Charlotte van der Veen ondersteund door Claudia Valentijn. Toegankelijkheid van de locatie: klik hier.

Rotterdam

Wanneer: 8 bijeenkomsten in 2023 op vrijdagmiddag van 16.00 tot 18.30 uur: 14 april, 12 mei, 9 juni, 30 juni, 25 augustus, 22 september, 20 okt, 17 november. Reservedatum: 8 december. Waar: Leeszaal Rotterdam West, Rijnhoutplein 3, 3014 TZ Rotterdam. Kosten: pay-what-you-can/pay-what-you-want. Aanmelden en/of meer informatie, mail naar: grietje.keller@madstudies.nl Gespreksleiders: Grietje Keller & Sanne van Driel. Toegankelijkheid: ruimte is rolstoeltoegankelijk. Wc heeft geen heeft geen extra steun.

Sanne van Driel nam zelf deel aan een Mad Studies leesgroep in 2015. Hen was in die tijd ook betrokken bij Mad Pride Nederland en Tijdschrift Deviant. In Rotterdam werkte die als ervaringsdeskundige bij Stichting JIJ en maakte deel uit van de genderclowns die Gender Bending Queer Party tot een safer space voor seksuele – en genderdiversiteit maakten. Hen studeerde humanistiek en filosofie en schreef over anorexia. De afgelopen jaren werkte die aan een onderzoek naar rentherapie bij depressie begrepen vanuit een filosofie van het lichaam.

Grietje Keller is in 2014 begonnen met het organiseren van Mad Studies leesgroepen. Ze is mede-oprichter van stichting Perceval. Grietje studeerde vrouwenstudies, maakte een documentaire over de vrouwenhulpverlening en is op dit moment ondersteuner van een cliëntenraad in de verslavingszorg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.