Wat is Mad Studies?

Net als vrouwenstudies, homostudies, Post-Colonial Studies en Black Studies, is er Mad Studies. Dit zijn academische studies die voortkomen uit emancipatiebewegingen. Mad Studies heeft zijn wortels in de consumer/survivor/ex-patient-beweging – zo noemt de cliëntenbeweging zich in de Verenigde Staten en Canada en in Disability Studies. Mad Studies bekijkt gekte en psychisch anders-zijn vanuit sociologisch, filosofisch en politicologisch perspectief.

Een Engelse uitleg van de Canadese Lucy Costa is hier te lezen: Mad Studies – What it is and why you should care.

Mad Studies leesgroepen

Stichting Perceval biedt als eerste cliëntgestuurde organisatie in Nederland de mogelijkheid voor Mad Studies-leesgroepen. Samen met mensen die gelabeled zijn als psychiatrisch patiënt en andere geïnteresseerden, lezen we Mad Studies teksten. Dat zijn teksten geschreven door – zoals David Reville hen noemt – high-knowledge crazies en mad identified scholars. High-knowledge crazies zijn mensen die ervaring hebben als patiënt in de GGz (Geestelijke Gezondheidszorg), hoogopgeleid zijn en graag discussiëren over de Franse filosoof Michel Foucault. Mad identified scholars zijn wetenschappers die zich aan de kant van Mad Movement hebben geplaatst. Van 2014 tot en met 2017 lazen en bediscussiëerden we in een groep van twaalf deelnemerswe gedurende acht tot tien bijeenkomsten teksten over onderwerpen die betrekking hebben op psychiatrie/gekte/waanzin. In 2018 organiseren we losse bijeenkomsten.

Veel teksten zijn  vanuit de belevingswereld van de (ex-)cliënt geschreven en kaarten thema’s aan die relevant zijn voor ons alledaagse leven. Daarmee bieden we de groepsleden de gelegenheid om woorden te geven aan ervaringen en ideeën die buiten het dominante medisch vertoog staan.  Mad Studies blijken de deelnemers een schatkist vol theorieën en nieuwe gedachten op te leveren. Hiermee zijn we in staat de dominante zienswijzen op het ontstaan en de behandeling van waanzin kritisch bevragen. Dat hier behoefte aan is, blijkt uit het succesvolle verloop van de leesgroepen tot nu toe. Er zijn sinds februari twee Mad Studies leesgroepen geweest.
De leesgroepen maken het mogelijk een nieuw vocabulair en gedachtengoed te ontwikkelen die recht doen aan de persoonlijke ervaringen van de deelnemers. Daarmee ligt de weg open naar herstel en een gelukkiger leven als individu, en – iets verder gelegen – een rechtvaardiger samenleving. Het initiatief van Mad Studies biedt een intellectuele uitdaging voor de groep van high knowledge crazies.

Wil je op de hoogte blijven van de Mad Studies groepen of je aanmelden, vul dan hier je emailadres in.

U kunt Mad Studies Nederland financiëel ondersteunen door een bijdrage over te maken naar: NL27 TRIO 0784 9126 88 t.n.v. Stichting Perceval te Amsterdam o.v.v. ‘Mad Studies’.

Wie?

Drs. Grietje Keller (oral historian, docent levensbeschouwing en afgestudeerd in vrouwenstudies) initieerde en leidt de groep, zij wordt ondersteund door Rob de Vries (gepensioneerd psychiater, filosoof, bestuurslid Stichting Psychiatrie en Filosofie).

Mad Studies Nederland is een activiteit van stichting Perceval. Stichting Perceval zet zich in voor mensen met bijzondere ervaringen, gedachten en/of gedrag en om hun marginalisering tegen te gaan.

Voor meer informatie, stuur een email naar: grietje.keller@madstudies.nl

Wanneer u geïnteresseerd bent in de leesgroep maar u heeft te maken met beperkingen (concentratieproblemen, moeite met face2face contact, moeite met verwerken van een discussie/geluid, dyslexie, et cetera), neem dan contact op om te kijken of we een oplossing kunnen vinden.

cropped-cropped-percevallogo.jpg

2 thoughts on “Wat is Mad Studies?”

  1. hallo Grietje,
    ik wil vragen of er nog praatgroepen zijn voor deze groepen,
    dus delen, kennis en gevoelens, naast leesgroep.
    Groetjes Gaia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.