Wat heeft Sara Ahmed te bieden aan ervaringsdeskundigen? Mad Studies-bijeenkomst woensdag 30 mei 2018.

In de Mad Studies-bijeenkomst van woensdag 30 mei gaan we een tekst van feministisch onderzoeker Sara Ahmed lezen. We onderzoeken in hoeverre het werk en de concepten van Ahmed iets te bieden hebben aan ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Is seksisme, racisme, homofobie in de universiteit te vergelijken met mentalisme in de geestelijke gezondheidszorg? Geeft het inzichten als je het werk van ervaringswerkers in de ggz vergelijkt met dat van medewerkers diversiteit aan de universiteit?

Boekomslag van Living a Feminist Life van Sara Ahmed.
Grietje Keller: “Toen ik het artikel How not to do things with words van  Sara Ahmed las over de diversiteitswerkers aan de Britse universiteiten en de moeilijkheden waar zij tegen aanliepen, vielen mij de overeenkomsten met ervaringsdeskundigheid in de ggz op. Ahmed schrijft over de non-performativiteit van toezeggingen: er wordt gezegd dat men diversiteit wil, dat men ruimte voor ervaringsdeskundigheid wil, dat men medezeggenschap wil, maar zodra de diversiteitswerker, de ervaringsdeskundige, de cliëntenraad mensen daarop aanspreken, stuit men op een muur.” Ahmed schrijft daarover: “To come up against institutional walls is to come up against what others do not see; and (this is even harder) you come up against what others are often invested in not seeing.” Zijn de muren waartegen de diversiteitswerker in de studie van Ahmed oploopt, herkenbaar  voor ervaringsdeskundigen in de ggz? “Just recall the words of the diversity practitioner: “they just look at me as if I am saying something really stupid.” We can imagine the eyes rolling when she points out the policy. The diversity worker could thus be described as an institutional killjoy.” (Ahmed, 2016) Met het concept ‘killjoy’ brengt Ahmed een figuur in de wereld die de ‘goede sfeer’ verpest door mensen te wijzen op seksisme, racisme of andere vormen van onderdrukking.

Tijdens de bijeenkomst gaan we twee teksten en onze eigen ervaringen bediscussiëren. Deze bijeenkomst maakt deel uit van een reeks: het is mogelijk om aan één bijeenkomst of aan meerdere deel te nemen. De eerste bijeenkomst was 25 april, er zullen in de herfst van 2018 nog een paar bijeenkomsten plaats vinden. Voor mensen die niet eerder hebben deelgenomen aan een Mad Studies-leesgroep en niet weten wat Mad Studies is, is er een korte uitleg van Mad Studies van vier pagina’s.

Plaats: De Brouwerij, Hoogte Kadijk 61, Amsterdam
Tijd: woensdag 30 mei 2018, 13.45-16.15 uur
Kosten: Pay What You Want

Voor de deze bijeenkomst is het de bedoeling dat de deelnemers minimaal twee teksten lezen:

  1.  Inleidende tekst van Grietje Keller in het Nederlands
  2. Sara Ahmed, “How Not to Do Things with Words” Wagadu: A Journal of Transnational Women’s and Gender Studies, 2016, vol. 16, pp. 1-8

Beide teksten worden uiterlijk 23 mei per email verstuurd.

Er is plek voor maximaal 12 deelnemers. Aanmelding per email: grietje.keller @ madstudies.nl. U kunt dit emailadres ook gebruiken voor het opvragen van meer informatie.

 

 

Gespreksleiders zijn Grietje Keller (MA vrouwenstudies en high knowledge crazy) en Rob de Vries (filosoof en gepensioneerd psychiater). Beiden organiseren Mad Studies-leesgroepen bij stichting Perceval sinds 2014.

Voor wie: Ervaringswerkers, adviseurs herstel en ervaringsdeskundigheid, (ex-)cliënten van de psy-hulpverlening, mensen met een beperking, professionals in de ggz en andere geïnteresseerden. Je kunt academische teksten in het Engels lezen.

Toegankelijkheid: Wanneer je geïnteresseerd bent in de leesgroep maar je hebt te maken met beperkingen (concentratieproblemen, dyslexie, moeite met face2face contact, moeite met verwerken van een discussie/geluid, twijfel of je het aankunt, problemen met printen et cetera), neem dan contact op om te kijken of we een oplossing kunnen vinden (grietje.keller@madstudies.nl). De discussieruimte is rolstoeltoegankelijk via de zijdeur. Toilet is beperkt toegankelijk. Hulphonden zijn welkom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.