Crazywise – Een exploratie van de zin in waanzin, 2 december 2014

CrazyWise Conference – Rethinking madness

Crazywise is een seminar op 2 december 2014 in Rotterdam. Filosofen, psychiaters, psychologen en ervaringsdeskundigen brengen er een aanvullende kijk op psychose zoals deze vandaag wordt gedefinieerd en behandeld. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de idee van de zin in waanzin, van wijsheid in de gekte. Deze conferentie richt zich tot professionals in de zorg, patiënten, ex-patiënten en hun familieleden.
Decennia van medisch onderzoek naar psychose brachten een medicamenteuze behandeling die vandaag bij veel patiënten soelaas brengt. Voor een grote groep van patiënten blijkt deze remedie echter ontoereikend en een kleine minderheid van (ex-)patiënten lijkt erin te slagen stabiele en rijke levens te leiden, zonder de hulp van medicatie.
De psychotische ervaring en de psychiatrische praktijk roepen vragen op waarop de wetenschap het antwoord nog niet kent.
Crazywise biedt een forum aan sprekers uit Nederland, België, Duitsland en Brazilië uit diverse domeinen: van filosofie en psychologie, over internetactivisme en clowning tot psychiatrie. Ze exploreert nieuwe benaderingswijzen en alternatieve behandelingsmethodes en heeft als doel ideeën te leveren voor verder onderzoek en een effectievere praktijk. De conferentie situeert zich niet in de antipsychiatrie, maar biedt een platform voor wie met een open blik en in constructieve dialoog wil zoeken naar bijkomende verklaringen, nuanceringen en oplossingen.
Dit seminar is een initiatief van ervaringsdeskundigen en professionals binnen de zorg.
De naam werd ontleend aan een documentaire van Phil Borges over de benadering van psychoses in diverse traditionele culturen.
http://philborges.com/crazywise

Program

8:30 – 8:45: Griet Daemen – The case for a positive psychological approach of mental illness: A testimony.
Opening speech with a personal testimony and argument for a positive psychological approach to psychosis.

8.45 – 9.30 Dr Margreet de Pater – The loneliness in psychosis
Based on her extensive experience as a social psychiatrist Margreet de Pater emphasizes the need for a safe haven and the role family members can play in helping the person struggling with psychosis.

9.30 – 10.15 Phil Borges – Crazywise – Rethinking Madness
Phil Borges’ documentary Crazywise, which lent its name to this conference, explores the relevance of Shamanic traditional practices and beliefs to those of us living in the modern world.

10.30 – 11.15 Mario Domen – Common treatment of psychosis and alternatives
An overview of existing remedies for psychosis, with an emphasis on documented, non-medical treatment methods such as the Soteria and Open Dialogue method.

11.15 – 12.00 Sean Blackwell – Bipolar or Waking Up?
Sean Blackwell will explore the relationship between bipolar disorder and spiritual crisis, also known as “Spiritual Emergencies”. His conclusion is that not only are these two experiences deeply related, but that the healing potential for bipolar disorder has been greatly underestimated.

12.00 – 13.00 Lunch break

13.00 – 13.45 Dr. Wouter Kusters – On the philosophical richness of the psychotic experience and its expression in philosophy, culture and religion.

13.45 – 14.30 Prof. Dr. Franz Ruppert – “Psychosis” or “Schizophrenia”: Illnesses or the consequences of multigenerational trauma?

14.45 – 17.00 Workshops
‘Evolving through states and stages of consciousness’ (Sean Blackwell)
‘Open Dialogue method’ (Mario Domen)
‘Safety within the patient-psychiatrist relationship’ (Margreet de Pater)
‘Clowning (Peter Pijpers)
’Constellation of the Intention’ (Franz Ruppert)

17.00 – 18.00: Plenary session guided by Dr Frits Milders
Frits Milders has worked in domains of acute psychiatry, clinical psychotherapy and psychiatry of the elderly. He was (a.o) head of psychiatry training in GGZ Groningen and chairman of the scientific committee of the Dutch Psychiatric Association.

Conference venue
Centrum Djoj
Anthony Duyklaan 5
3051 HA Rotterdam
Netherlands

Entrance fee (incl. lunch, coffee, tea):
€ 80,00 for professionals
€ 40,00 for (ex) patients, family members and other people interested

REGISTER NOW (click here )

More information:
Sean Blackwell
www.bipolarorwakingup.com

or contact Ruud van Rijsingen in The Netherlands:
ruud@zielevonk.nl

or visit our website: https://sites.google.com/site/crazywiseconference/

De literatuur van de eerste vier bijeenkomsten

Vanmiddag hebben we besloten welke literatuur we de eerste vier bijeenkomsten van de Mad Studies leesgroep gaan lezen:

Bonnie Burstow (2013) “A Rose by Any Other Name: Naming and the Battle against Psychiatry.” In B. A. LeFrancois, R. Menzies & G. Reaume (ed.) Mad Matters. A critical reader in Canadian Mad Studies. Canadian Scholars’ Press Inc.

Bradley Lewis (2013) “A Mad Fight: Psychiatry and Disabililty Activism.” In Lennart J. Davis (ed) Disability Studies Reader, 4th edition. Routledge.

Berend Verhoeff (2012). Michel Foucault voorbij antipsychiatrie: macht, vrijheid en de mens in de maak. In D. Denys en G. Meynen (red.) Handboek psychiatrie en filosofie. De Tijdstroom

Stukken uit: Kusters, Wouter (2014). Filosofie van de waanzin. Lemniscaat.

 

Twee nieuwe leesgroepen in november

Er beginnen in november twee nieuwe leesgroepen bij Stichting Perceval:

1. Verstorende Kennis, Mad Studies leesgroep.

Mad Studies is in de Verenigde Staten voortgekomen uit de consumer/survivor/ex-patient beweging. Mad Studies onderzoekt met een kritische blik hoe ‘gekte’ gedefinieerd wordt en kan worden, voorbij het medische model. Lees verder.

2. Leesgroep over eenzaamheid, verbinding angst en vervreemding

Naar aanleiding van de bijeenkomst eenzaamheid, verbinding angst en vervreemding binnen de eerste leesgroep Mad Studies gaven verschillende mensen aan één of meerdere vervolgbijeenkomsten rondom dit thema te willen volgen/organiseren. Lees verder.
M number 92 out of 100

Spin-Off Mad Studies: Eenzaamheid, verbinding, angst en vervreemding

In november wordt gestart met een spin- off van Mad Studies. Naar aanleiding van de bijeenkomst eenzaamheid, verbinding angst en vervreemding binnen de eerste leesgroep Mad Studies gaven verschillende mensen aan één of meerdere vervolgbijeenkomsten rondom dit thema te willen volgen/organiseren.

Thema

We bestaan altijd al in bepaalde verhoudingen tot onszelf, anderen en de wereld in het algemeen. Die verhoudingen kun je zien als -grond- structuren waarin we in meer of mindere mate verbinding kunnen ervaren met onszelf, de mensen om ons heen en het werk of de projecten waar we mee bezig zijn. Veranderingen in of het wegvallen van verbindingen en -delen uit- de grondstructuren kunnen leiden tot gevoelens van angst en vervreemding. We kunnen de wereld dan bijvoorbeeld ervaren als een chaos waarin we geen betekenis meer kunnen zien, in een leegte terechtkomen die ons de adem beneemt of het ik-gevoel kan in elkaar storten waardoor we geen veilig thuis meer bij onszelf kunnen ervaren.

Het zijn vooral de fenomenologische en existentialistische stromingen binnen de filosofie die er vanuit gaan dat we ons zijn niet los van de wereld kunnen ervaren en dat we altijd al op bepaalde wijzen en in bepaalde verhoudingen tot onszelf, de ander en omgeving bestaan. Binnen de psychiatrie is de laatste jaren hernieuwde belangstelling ontstaan voor de (existentiële)fenomenologie waarbij de ervaring van mensen met psychische problemen als uitgangspunt wordt genomen zonder daarbij bepaalde theorieën te vooronderstellen. Thema’s als andersoortige waarnemingen, grenzen of het gebrek daaraan tussen het binnen en buiten van het subject, angsten met betrekking tot het zijn en interactie en affectiviteit tussen ik en ander spelen daarbij een rol.

In deze bijeenkomsten richten we ons vooral op filosofische analyses van psychische problemen. Ervaringen van eenzaamheid en vervreemding staan daarbij centraal, maar er is ook ruimte voor andere onderwerpen.

De eerste bijeenkomst is op vrijdag 21 november om 13.00 in De Brouwerij, Hoogte Kadijk 61 hs.

Wie mee wil denken en lezen of meer informatie wil kan een mailtje sturen naar:

julieboonekamp@gmail.com

Reading in the train, near The Hague, The Netherlands

Een nieuwe groep Verstorende Kennis begint in november

In november begint er een tweede leesgroep Mad Studies voor nieuwe deelnemers. Voor praktische informatie lees de “about” pagina.

Een aantal mensen van de eerste groep hebben een vragenlijst ingevuld over de leesgroep. Iedereen geeft aan veel geleerd te hebben en we kregen het gemiddelde cijfer 7,5. Enkele opmerkingen van de deelnemers:

“Zowel het lezen zelf als de discussies hebben mij aan het denken gezet in positieve zin.”

“Wat me het meest is bijgebleven is de diversiteit aan onderwerpen en de veelzijdigheid van elk onderwerp. Er is een wereld voor me open gegaan.”

“Prikkelende sfeer”

CFP: Special Issue of Intersectionalities, ‘Mad Studies: Intersections with Disability Studies, Social Work and Mental Health’

Intersectionalities: A Global Journal of Social Work Analysis, Research, Polity, and Practice has just launched a call for papers on a special issue of the journal.  We hope that you will consider contributing to this special issue, and please do send this call for papers out to your contacts.

Special Issue Call For Papers: Mad Studies

Guest Editors

  • Peter Beresford, Professor of Social Policy, Brunel University, UK
  • Brenda LeFrançois, Associate Professor, Memorial University, Canada
  • Jasna Russo, PhD Candidate, Brunel University, UK

Abstract Submission Deadline: 3rd November 2014

The special issue ‘Mad Studies: Intersections with Disability Studies, Social Work and Mental Health’ aims for an interdisciplinary ­or in/disciplinary collection of articles that will demonstrate the relationship and contribution of Mad Studies to other related fields of study.

Questions that we would in particularly like to explore include, but are not limited to:

  • How has the project of Mad Studies been taken up both in and outside of Canada in the fields of disability studies, social work and/or mental health? How is this emergent field evolving internationally?
  • How are Mad bodies read within the fields of mental health, disability studies and/or social work?   How might Mad Studies open a space to read Mad bodies differently and/or understand madness through the filter of social justice principles and in particular with the centering of the analyses of those who have been psychiatrized?
  • What kind of knowledge production might lead to the development of non-medical conceptualizations and alternative social responses to madness, sanism, and psychiatrization, including resistance to current power relationships within and outside of the mental health system?
  • In what ways do Mad identities intersect with other socially disadvantaged subjectivities in (re)producing hierarchies of dominance and subordination?
  • In what ways does using an intersectionality lens support the unpacking of the role of sanism within the matrix of domination?
  • What  are  the  working  realities  of  Mad  identified  scholars and advocates  within  both academic and non-academic settings?
  • Intersectionalities provides a forum for addressing issues of social difference and power. In order to keep with the journal¹s focus we in particularly seek contributions   which consider the intersections of age, disability, class, poverty, gender and sexual identity, geographical (dis)location, colonialism/imperialism, indigeneity, racialization, ethnicity, citizenship.

Please see the Journal policy at: http://journals.library.mun.ca/ojs/index.php/IJ/about/editorialPolicies#focusAndScope

Review process and the time line

Please submit abstracts by 3rd November 2014 (not more than 500 words).

The guest editors of this special issue will review the abstracts and notify you about the decision by 24th November 2014.

The full manuscripts are due 30th March 2015.

Submitting manuscripts

Contributions should be between 3000 and 7000 words. Submissions should follow the Journal¹s editorial policies and guidelines for submissions, which can be found at: http://journals.library.mun.ca/ojs/index.php/IJ/about/editorialPolicies. Please note it is the responsibility of the submitting authors to ensure that the articles are correctly edited for Canadian English and within the journal¹s format.

At the top of your submission, please clearly state: Special Issue: Mad Studies: Intersections with Disability Studies, Social Work and Mental Health.

All papers should be submitted online at http://journals.library.mun.ca/ojs/index.php/IJ/about/submissions#onlineSubmissions

We encourage contributions from authors of various regions and backgrounds and will answer any further inquiries. Please direct inquiries to the guest editors:

Theory as a location of healing

bell hooks (Amerikaanse schrijver, activist en feminist) schrijft: I came to theory because I was hurting – the pain within me was so intense that I could not go on living. I came to theory desperate, wanting to comprehend – to grasp what was happening around and within me. Most importantly, I wanted to make the hurt go away. I saw in theory then a location for healing. (…)

Theory is not inherently healing, liberatory, or revolutionary. It fulfills this function only when we ask that it do so and direct our theorizing towards this end.
Uit: Teaching to transgress. Education as the Practice of Freedom, 1994.

Call for papers: Imagining Contexts for Mental Illness

Submissions are invited for a special issue of the Journal of Medical Humanities on the theme “Imagining Contexts for Mental Illness.” Submissions to be considered include abstracts for articles, short fiction, poetry, personal essays, comics, and photographs.

http://www.disabilitystudiesnetwork.gla.ac.uk/2014/07/10/cfp-imagining-contexts-for-mental-illness-special-issues-of-journal-of-medical-humanities/