Promotie S.R. Pathare: Discrimination against Persons with Mental Disorders: The Importance of Legal Capacity

Op woensdag 26 november 2014, 15.45 uur, promoveert Soumitra Pathare op het proefschrift: Discrimination against Persons with Mental Disorders: The Importance of Legal Capacity. Uit het persbericht:

Laat mensen met psychische aandoeningen meebeslissenSoumitra Pathare toont met zijn onderzoek aan dat volgens internationale en Indiase wetgeving mensen met psychische aandoeningen niet in staat worden geacht om hun eigen beslissingen te nemen. Pathare concludeert uit eigen onderzoek dat mensen met mentale problemen wel degelijk in staat zijn om beslissingen te nemen over hun behandelingsplan, als ze de benodigde ondersteuning krijgen. Zo’n beslissing kan de vorm van een wilsverklaring hebben. Deze wordt voorafgaand aan een behandeling opgesteld.

Gezondheidswetgeving van Gemenebest en scheidingsaanvragen onderzocht
Soumitra Pathare onderzocht tevens of de geestelijke gezondheidswetgeving van Gemenebestlanden in lijn is met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Bij een familierechtbank in India onderzocht Pathare scheidingsaanvragen waarbij psychische aandoeningen bij de echtgenoot/echtgenote een rol spelen. Hij bestudeerde literatuur over modellen voor ondersteunde besluitvorming en onderzocht mogelijke barrières voor het hanteren van wilsverklaringen (Advanced Directives).”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.