Spin-Off Mad Studies: Eenzaamheid, verbinding, angst en vervreemding

In november wordt gestart met een spin- off van Mad Studies. Naar aanleiding van de bijeenkomst eenzaamheid, verbinding angst en vervreemding binnen de eerste leesgroep Mad Studies gaven verschillende mensen aan één of meerdere vervolgbijeenkomsten rondom dit thema te willen volgen/organiseren.

Thema

We bestaan altijd al in bepaalde verhoudingen tot onszelf, anderen en de wereld in het algemeen. Die verhoudingen kun je zien als -grond- structuren waarin we in meer of mindere mate verbinding kunnen ervaren met onszelf, de mensen om ons heen en het werk of de projecten waar we mee bezig zijn. Veranderingen in of het wegvallen van verbindingen en -delen uit- de grondstructuren kunnen leiden tot gevoelens van angst en vervreemding. We kunnen de wereld dan bijvoorbeeld ervaren als een chaos waarin we geen betekenis meer kunnen zien, in een leegte terechtkomen die ons de adem beneemt of het ik-gevoel kan in elkaar storten waardoor we geen veilig thuis meer bij onszelf kunnen ervaren.

Het zijn vooral de fenomenologische en existentialistische stromingen binnen de filosofie die er vanuit gaan dat we ons zijn niet los van de wereld kunnen ervaren en dat we altijd al op bepaalde wijzen en in bepaalde verhoudingen tot onszelf, de ander en omgeving bestaan. Binnen de psychiatrie is de laatste jaren hernieuwde belangstelling ontstaan voor de (existentiële)fenomenologie waarbij de ervaring van mensen met psychische problemen als uitgangspunt wordt genomen zonder daarbij bepaalde theorieën te vooronderstellen. Thema’s als andersoortige waarnemingen, grenzen of het gebrek daaraan tussen het binnen en buiten van het subject, angsten met betrekking tot het zijn en interactie en affectiviteit tussen ik en ander spelen daarbij een rol.

In deze bijeenkomsten richten we ons vooral op filosofische analyses van psychische problemen. Ervaringen van eenzaamheid en vervreemding staan daarbij centraal, maar er is ook ruimte voor andere onderwerpen.

De eerste bijeenkomst is op vrijdag 21 november om 13.00 in De Brouwerij, Hoogte Kadijk 61 hs.

Wie mee wil denken en lezen of meer informatie wil kan een mailtje sturen naar:

julieboonekamp@gmail.com

Reading in the train, near The Hague, The Netherlands

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.