Derde bijeenkomst Mad Studies studiegroep

Vorige week lazen we een artikel van Berend Verhoeff over Michel Foucault: het verschil tussen de ideeën van Foucault en het gedachtegoed van de antipsychiatrie; wat is er actueel aan de ideeën van Foucault op dit moment. Foucault ziet macht niet als alleen maar een onderdrukkende, factor. Macht is volgens Foucault niet van één duidelijke plaats afkomstig, maar is in netwerken aanwezig en lokt uit, prikkelt en verleidt; deze macht creëert zowel als onderdrukt. Wij – onze identiteiten – komen tot stand dankzij macht.

Drawing of Michel Focault by Paulien Maria

Conclusie van het artikel is onder andere dat verzet tegen het dominante vertoog vanuit het cliëntperspectief de meest veelbelovende vorm van verzet is. Met verzet bedoelt Berend Verhoeff/Michel Foucault vooral: het tot stand laten komen van een nieuwe identiteit die anders is dan bestaande identiteiten. Discussievraag was tijdens de avond: op welke plekken gebeurt dit? Daarbij werd de TOED (Traject Opleiding Ervaringsdeskundigheid) genoemd. Naast natuurlijk stichting Weerklank. Berend Verhoeff noemt het Icarus project in de VS en het Hearing Voices Network. Wie weet er meer? We horen het graag. Plaats je antwoord hier in het commentaar-veld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.