Schizofrenie-bestaat-niet, herstelfilosofie en anti-psychiatrie

Op 7 maart publiceerde psychiater Jim van Os e.a., naar aanleiding van het opstarten van de website schizofreniebestaatniet.nl, een artikel in het NRC met de titel “Laten de diagnose schizofrenie” vergeten”. Van Os en de zijnen willen de diagnose schizofrenie vervangen door de bredere benaming psychosegevoeligheid, wat volgens hen goed te behandelen is en waarbij 80% een goede prognose heeft. Als reactie daarop schreven psychiater René Kahn en anderen het stuk “Schizofrenie als diagnose schrappen is anti-psychiatrie uit de jaren 70”. Ze vergelijken het voorstel van Van Os e.a. om  “schizofrenie” te vervangen door “psychosegevoeligheid”, met cardiologen die een artikel schrijven waarin zij betogen dat hartfalen niet bestaat om zich vervolgens te richten op mensen met alleen verhoogde bloeddruk.

Ervaringswerker Irene van der Giessen schrijft een blog met de titel “Een hoog semantisch kibbelgehalte!”. Ze vindt dat beide partijen het helemaal niet zo oneens met elkaar zijn. Volgens haar houden zowel Kahn als Van Os vast aan een groep mensen die een slechte prognose hebben. Kahn definieert deze groep met de diagnose schizofrenie en geeft aan dat er biologische markers te vinden zijn waardoor je deze groep kunt herkennen. Van Os wil deze groep niet te vroeg vastpinnen op de diagnose schizofrenie, als later blijkt dat ze wel kunnen herstellen. Wat ik begrijp komt Van der Giessen op voor de ‘ongelukkige’ 20% van de psychosegevoeligen van Van Os, die Kahn definieert met de diagnose schizofrenie. Van der Giessen geeft aan dat velen van deze groep wél een zinvol leven heeft kunnen verwerven. Van der Giessen: “Het waren – en zijn – mensen die u o.a. zélf als zodanig heeft gediagnosticeerd. Het ontkennen van dit feit – of mensen die herstelden van deze diagnose wegzetten als leugenaars – zet uw beroepsgroep in een nog bedenkelijker licht dan het nu al staat.” Ze raadt de psychiaters zich nader te verdiepen in de herstelfilosofie en onderzoeksgeld daarin te investeren.

Psychiater Alan Ralston, medewerker van de website schizofreniebestaatniet.nl, reageert in de blog “Attack of the 50-ft Antipsychiatrist” op het ‘anti-psychiatrie’ argument van Kahn en collegae. Hij gaat in op wat de anti-psychiatrie nou eigenlijk was (een heterogene groep mensen die om vaak zeer uiteenlopende redenen kritiek hadden op de toenmalige psychiatrie) en wat ze bereikt heeft (veel goeds heeft, in lijn met de huidige idealen in de GGZ) op basis van het proefschrift van Gemma Blok. Wat me opvalt aan het spreken van Kahn c.s. en van Ralston is het idee dat de anti-psychiatrie iets van lang geleden is. Ook heden ten dage zijn er nog anti-psychiatrie activisten die veel zinnige zaken te zeggen hebben. Bonnie Burstow schreef een duidelijke blog “Antipsychiatry Revisited: Toward Greater Clarity” over anti-psychiatrie activisme heden ten dage.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.