Promotie S.R. Pathare: Discrimination against Persons with Mental Disorders: The Importance of Legal Capacity

Op woensdag 26 november 2014, 15.45 uur, promoveert Soumitra Pathare op het proefschrift: Discrimination against Persons with Mental Disorders: The Importance of Legal Capacity. Uit het persbericht:

Laat mensen met psychische aandoeningen meebeslissenSoumitra Pathare toont met zijn onderzoek aan dat volgens internationale en Indiase wetgeving mensen met psychische aandoeningen niet in staat worden geacht om hun eigen beslissingen te nemen. Pathare concludeert uit eigen onderzoek dat mensen met mentale problemen wel degelijk in staat zijn om beslissingen te nemen over hun behandelingsplan, als ze de benodigde ondersteuning krijgen. Zo’n beslissing kan de vorm van een wilsverklaring hebben. Deze wordt voorafgaand aan een behandeling opgesteld.

Gezondheidswetgeving van Gemenebest en scheidingsaanvragen onderzocht
Soumitra Pathare onderzocht tevens of de geestelijke gezondheidswetgeving van Gemenebestlanden in lijn is met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Bij een familierechtbank in India onderzocht Pathare scheidingsaanvragen waarbij psychische aandoeningen bij de echtgenoot/echtgenote een rol spelen. Hij bestudeerde literatuur over modellen voor ondersteunde besluitvorming en onderzocht mogelijke barrières voor het hanteren van wilsverklaringen (Advanced Directives).”

Nothing about us, without us. Inaugurele rede bijzonder hoogleraar Disability Studies Geert van Hove.

IMG_3057

Donderdag 13 november was de inaugurele rede van de bijzonder hoogleraar Disability Studies aan de VU, Geert van Hove. Zijn rede is hier (.pdf) te lezen. Van Hove gaf aan dat hij met 7 leidende principes aan de gang zou gaan, waaronder: “Nothing About Us Without Us!”; participatie vanaf de eerste levensdag, cross-disability, globalisering, wetenschap & activisme, kunst.

Het zesde leidende principe ging over de spannende relatie tussen Disability Studies met de “Geestelijke Gezondheidszorg”. Geert van Hove zei: Met de Leerstoel zijn we bezig met de eerste gesprekken om samen te werken met de ‘Mad Studies beweging’. We zijn hierbij vooral aan het kijken hoe we de plannen van deze groep om een ‘oral history’ verzameling aan te leggen kunnen ondersteunen en wat we er kunnen uit leren. Ik citeer uit de teksten van Mad Studies voortrekster in Nederland Grietje Keller: (…) En over de oral history verzameling plannen schrijft ze het volgende: … “De psychiatrisch (ex-)patiënt, niet als onderwerp van gesprek, maar als spreker. Dit project wil de levensverhalen optekenen uit de mond van mensen die de afgelopen eeuw gebruik hebben gemaakt van de GGZ. Mensen die gediagnosticeerd zijn, een label hebben gekregen, opgenomen zijn geweest of nog steeds zijn, vaak weggezet als minder dan menselijk. Hiermee een gat vullen dat bestaat in de geschiedenis van de psychiatrie: het verhaal door degene die niet voor rede vatbaar is. Het uitgangspunt van de collectie is dat het huidige biomedisch discours over psychische stoornissen de mensen waarover het gaat geen recht doet”

Inaugurele rede Geert van Hove
Hoogleraar Disability Studies Geert van Hove met de medewerkers van Disability Studies in Nederland (v.r.n.l.), Jacqueline Kool, Irene van Helden en Alice Schippers. Foto’s: Ben van der Hilst.

 

Welke woorden gebruik je? Maakt het een verschil?

Interessante discussies en vragen dinsdagavond bij de eerste bijeenkomst van de nieuwe Mad Studies leesgroep, naar aanleiding van het artikel van Bonnie Burstow over woordgebruik. Welke woorden gebruik je? Maakt het een verschil? Sommigen voelden zich wel op hun gemak bij woorden als psychose en ziek, anderen juist niet. Bij verschillende woorden horen weer verschillende zienswijzen en behandelingen. Noem je het: tegen je wil meegenomen worden door de politie, een opname of een ontvoering? Noem je jezelf cliënt, patiënt, lid van De Brouwerij, ‘survivor’, iemand met een psychische kwetsbaarheid? En maakt het verschil hoe je jezelf noemt?

We lazen het artikel “A Rose by Any Other Name: Naming and the Battle against Psychiatry.” van Bonnie Burstow uit het boek “Mad Matters. A critical reader in Canadian Mad Studies” uit 2013.

De Prezi van de eerste bijeenkomst is hier te bekijken.

Inaugurele rede hoogleraar Disability Studies

Prof. dr. Geert van Hove is bijzonder hoogleraar Disability Studies aan de Vrije Universiteit. Op donderdag 13 november houdt hij van 15:45 tot 16:45 uur in de aula van de VU zijn inaugurele rede getiteld Disability Studies en participatie van mensen met een beperking – over coöperatief onderzoek en complexe processen.

Hieronder de uitnodiging
http://disabilitystudies.nl/sites/default/files/uitnodiging_inaugurele_rede_prof.dr_._g._van_hove.pdf

GVH

basis_logo

Crazywise – Een exploratie van de zin in waanzin, 2 december 2014

CrazyWise Conference – Rethinking madness

Crazywise is een seminar op 2 december 2014 in Rotterdam. Filosofen, psychiaters, psychologen en ervaringsdeskundigen brengen er een aanvullende kijk op psychose zoals deze vandaag wordt gedefinieerd en behandeld. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de idee van de zin in waanzin, van wijsheid in de gekte. Deze conferentie richt zich tot professionals in de zorg, patiënten, ex-patiënten en hun familieleden.
Decennia van medisch onderzoek naar psychose brachten een medicamenteuze behandeling die vandaag bij veel patiënten soelaas brengt. Voor een grote groep van patiënten blijkt deze remedie echter ontoereikend en een kleine minderheid van (ex-)patiënten lijkt erin te slagen stabiele en rijke levens te leiden, zonder de hulp van medicatie.
De psychotische ervaring en de psychiatrische praktijk roepen vragen op waarop de wetenschap het antwoord nog niet kent.
Crazywise biedt een forum aan sprekers uit Nederland, België, Duitsland en Brazilië uit diverse domeinen: van filosofie en psychologie, over internetactivisme en clowning tot psychiatrie. Ze exploreert nieuwe benaderingswijzen en alternatieve behandelingsmethodes en heeft als doel ideeën te leveren voor verder onderzoek en een effectievere praktijk. De conferentie situeert zich niet in de antipsychiatrie, maar biedt een platform voor wie met een open blik en in constructieve dialoog wil zoeken naar bijkomende verklaringen, nuanceringen en oplossingen.
Dit seminar is een initiatief van ervaringsdeskundigen en professionals binnen de zorg.
De naam werd ontleend aan een documentaire van Phil Borges over de benadering van psychoses in diverse traditionele culturen.
http://philborges.com/crazywise

Program

8:30 – 8:45: Griet Daemen – The case for a positive psychological approach of mental illness: A testimony.
Opening speech with a personal testimony and argument for a positive psychological approach to psychosis.

8.45 – 9.30 Dr Margreet de Pater – The loneliness in psychosis
Based on her extensive experience as a social psychiatrist Margreet de Pater emphasizes the need for a safe haven and the role family members can play in helping the person struggling with psychosis.

9.30 – 10.15 Phil Borges – Crazywise – Rethinking Madness
Phil Borges’ documentary Crazywise, which lent its name to this conference, explores the relevance of Shamanic traditional practices and beliefs to those of us living in the modern world.

10.30 – 11.15 Mario Domen – Common treatment of psychosis and alternatives
An overview of existing remedies for psychosis, with an emphasis on documented, non-medical treatment methods such as the Soteria and Open Dialogue method.

11.15 – 12.00 Sean Blackwell – Bipolar or Waking Up?
Sean Blackwell will explore the relationship between bipolar disorder and spiritual crisis, also known as “Spiritual Emergencies”. His conclusion is that not only are these two experiences deeply related, but that the healing potential for bipolar disorder has been greatly underestimated.

12.00 – 13.00 Lunch break

13.00 – 13.45 Dr. Wouter Kusters – On the philosophical richness of the psychotic experience and its expression in philosophy, culture and religion.

13.45 – 14.30 Prof. Dr. Franz Ruppert – “Psychosis” or “Schizophrenia”: Illnesses or the consequences of multigenerational trauma?

14.45 – 17.00 Workshops
‘Evolving through states and stages of consciousness’ (Sean Blackwell)
‘Open Dialogue method’ (Mario Domen)
‘Safety within the patient-psychiatrist relationship’ (Margreet de Pater)
‘Clowning (Peter Pijpers)
’Constellation of the Intention’ (Franz Ruppert)

17.00 – 18.00: Plenary session guided by Dr Frits Milders
Frits Milders has worked in domains of acute psychiatry, clinical psychotherapy and psychiatry of the elderly. He was (a.o) head of psychiatry training in GGZ Groningen and chairman of the scientific committee of the Dutch Psychiatric Association.

Conference venue
Centrum Djoj
Anthony Duyklaan 5
3051 HA Rotterdam
Netherlands

Entrance fee (incl. lunch, coffee, tea):
€ 80,00 for professionals
€ 40,00 for (ex) patients, family members and other people interested

REGISTER NOW (click here )

More information:
Sean Blackwell
www.bipolarorwakingup.com

or contact Ruud van Rijsingen in The Netherlands:
ruud@zielevonk.nl

or visit our website: https://sites.google.com/site/crazywiseconference/

De literatuur van de eerste vier bijeenkomsten

Vanmiddag hebben we besloten welke literatuur we de eerste vier bijeenkomsten van de Mad Studies leesgroep gaan lezen:

Bonnie Burstow (2013) “A Rose by Any Other Name: Naming and the Battle against Psychiatry.” In B. A. LeFrancois, R. Menzies & G. Reaume (ed.) Mad Matters. A critical reader in Canadian Mad Studies. Canadian Scholars’ Press Inc.

Bradley Lewis (2013) “A Mad Fight: Psychiatry and Disabililty Activism.” In Lennart J. Davis (ed) Disability Studies Reader, 4th edition. Routledge.

Berend Verhoeff (2012). Michel Foucault voorbij antipsychiatrie: macht, vrijheid en de mens in de maak. In D. Denys en G. Meynen (red.) Handboek psychiatrie en filosofie. De Tijdstroom

Stukken uit: Kusters, Wouter (2014). Filosofie van de waanzin. Lemniscaat.