Een nieuwe groep Verstorende Kennis begint in november

In november begint er een tweede leesgroep Mad Studies voor nieuwe deelnemers. Voor praktische informatie lees de “about” pagina.

Een aantal mensen van de eerste groep hebben een vragenlijst ingevuld over de leesgroep. Iedereen geeft aan veel geleerd te hebben en we kregen het gemiddelde cijfer 7,5. Enkele opmerkingen van de deelnemers:

“Zowel het lezen zelf als de discussies hebben mij aan het denken gezet in positieve zin.”

“Wat me het meest is bijgebleven is de diversiteit aan onderwerpen en de veelzijdigheid van elk onderwerp. Er is een wereld voor me open gegaan.”

“Prikkelende sfeer”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.