Continuing Education door Mad in America.

De uitstekende blog Mad in America “is designed to serve as a resource and a community for those interested in rethinking psychiatric care in the United States and abroad.” In december zijn ze met een nieuw project begonnen: Mad in America Continuing Education (MIACE). Hun doel is: “to provide online courses by internationally recognized leaders on unbiased research regarding the short and long term effects of psychiatric medications as well as alternative approaches to an over reliance on pharmaceutical interventions.”

De eerste cursus staat online: Antipsychotics: Short and Long-term Effects. Het zijn drie cursussen door psychiater Sandra Steingard en het geeft een “in-depth review of antipsychotic medications: their mechanism of action, their efficacy over the short term and long-term, and their side effects.” Er zijn officiëel erkende ‘punten’ te krijgen voor het volgen van deze cursus. Voor meer informatie ga naar: http://madinamericacontinuinged.org.

Sandra Steingard M.D.
Sandra Steingard, M.D., is Medical Director of Howard Center, a community mental health center in Burlington, Vermont, and Clinical Associate Professor of Psychiatry at the University of Vermont College of Medicine.

The problem with drugs for mental illness: Joanna Moncrieff

In this Science Weekly podcast by The Guardian, Dr Joanna Moncrieff from University College London discusses her book The Bitterest Pills: The Troubling Story of Anti-psychotic Drugs.

Dr Joanna Moncrieff argues that drugs for depression and schizophrenia are not getting to the root of these conditions. Joanna believes her extensive survey of research into psychiatric treatments points to a flaw in the dominant clinical paradigm that mental illness can be treated like any other illness – with drugs.

You can hear the interview with Joanna Moncrieff here after 27 minutes.

A list of the books and articles written by Joanna Moncrieff, with links to Open Access articles, you can find here.

For example her article from 2013:   Magic bullets for mental disorders: the emergence of the concept of an “antipsychotic” drug. In: J Hist Neurosci, 22(1), 30 – 46. doi:10.1080/0964704X.2012.664847

Joanna Moncrieff

 

Promotie S.R. Pathare: Discrimination against Persons with Mental Disorders: The Importance of Legal Capacity

Op woensdag 26 november 2014, 15.45 uur, promoveert Soumitra Pathare op het proefschrift: Discrimination against Persons with Mental Disorders: The Importance of Legal Capacity. Uit het persbericht:

Laat mensen met psychische aandoeningen meebeslissenSoumitra Pathare toont met zijn onderzoek aan dat volgens internationale en Indiase wetgeving mensen met psychische aandoeningen niet in staat worden geacht om hun eigen beslissingen te nemen. Pathare concludeert uit eigen onderzoek dat mensen met mentale problemen wel degelijk in staat zijn om beslissingen te nemen over hun behandelingsplan, als ze de benodigde ondersteuning krijgen. Zo’n beslissing kan de vorm van een wilsverklaring hebben. Deze wordt voorafgaand aan een behandeling opgesteld.

Gezondheidswetgeving van Gemenebest en scheidingsaanvragen onderzocht
Soumitra Pathare onderzocht tevens of de geestelijke gezondheidswetgeving van Gemenebestlanden in lijn is met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Bij een familierechtbank in India onderzocht Pathare scheidingsaanvragen waarbij psychische aandoeningen bij de echtgenoot/echtgenote een rol spelen. Hij bestudeerde literatuur over modellen voor ondersteunde besluitvorming en onderzocht mogelijke barrières voor het hanteren van wilsverklaringen (Advanced Directives).”

Nothing about us, without us. Inaugurele rede bijzonder hoogleraar Disability Studies Geert van Hove.

IMG_3057

Donderdag 13 november was de inaugurele rede van de bijzonder hoogleraar Disability Studies aan de VU, Geert van Hove. Zijn rede is hier (.pdf) te lezen. Van Hove gaf aan dat hij met 7 leidende principes aan de gang zou gaan, waaronder: “Nothing About Us Without Us!”; participatie vanaf de eerste levensdag, cross-disability, globalisering, wetenschap & activisme, kunst.

Het zesde leidende principe ging over de spannende relatie tussen Disability Studies met de “Geestelijke Gezondheidszorg”. Geert van Hove zei: Met de Leerstoel zijn we bezig met de eerste gesprekken om samen te werken met de ‘Mad Studies beweging’. We zijn hierbij vooral aan het kijken hoe we de plannen van deze groep om een ‘oral history’ verzameling aan te leggen kunnen ondersteunen en wat we er kunnen uit leren. Ik citeer uit de teksten van Mad Studies voortrekster in Nederland Grietje Keller: (…) En over de oral history verzameling plannen schrijft ze het volgende: … “De psychiatrisch (ex-)patiënt, niet als onderwerp van gesprek, maar als spreker. Dit project wil de levensverhalen optekenen uit de mond van mensen die de afgelopen eeuw gebruik hebben gemaakt van de GGZ. Mensen die gediagnosticeerd zijn, een label hebben gekregen, opgenomen zijn geweest of nog steeds zijn, vaak weggezet als minder dan menselijk. Hiermee een gat vullen dat bestaat in de geschiedenis van de psychiatrie: het verhaal door degene die niet voor rede vatbaar is. Het uitgangspunt van de collectie is dat het huidige biomedisch discours over psychische stoornissen de mensen waarover het gaat geen recht doet”

Inaugurele rede Geert van Hove
Hoogleraar Disability Studies Geert van Hove met de medewerkers van Disability Studies in Nederland (v.r.n.l.), Jacqueline Kool, Irene van Helden en Alice Schippers. Foto’s: Ben van der Hilst.

 

Welke woorden gebruik je? Maakt het een verschil?

Interessante discussies en vragen dinsdagavond bij de eerste bijeenkomst van de nieuwe Mad Studies leesgroep, naar aanleiding van het artikel van Bonnie Burstow over woordgebruik. Welke woorden gebruik je? Maakt het een verschil? Sommigen voelden zich wel op hun gemak bij woorden als psychose en ziek, anderen juist niet. Bij verschillende woorden horen weer verschillende zienswijzen en behandelingen. Noem je het: tegen je wil meegenomen worden door de politie, een opname of een ontvoering? Noem je jezelf cliënt, patiënt, lid van De Brouwerij, ‘survivor’, iemand met een psychische kwetsbaarheid? En maakt het verschil hoe je jezelf noemt?

We lazen het artikel “A Rose by Any Other Name: Naming and the Battle against Psychiatry.” van Bonnie Burstow uit het boek “Mad Matters. A critical reader in Canadian Mad Studies” uit 2013.

De Prezi van de eerste bijeenkomst is hier te bekijken.

Inaugurele rede hoogleraar Disability Studies

Prof. dr. Geert van Hove is bijzonder hoogleraar Disability Studies aan de Vrije Universiteit. Op donderdag 13 november houdt hij van 15:45 tot 16:45 uur in de aula van de VU zijn inaugurele rede getiteld Disability Studies en participatie van mensen met een beperking – over coöperatief onderzoek en complexe processen.

Hieronder de uitnodiging
http://disabilitystudies.nl/sites/default/files/uitnodiging_inaugurele_rede_prof.dr_._g._van_hove.pdf

GVH

basis_logo

De literatuur van de eerste vier bijeenkomsten

Vanmiddag hebben we besloten welke literatuur we de eerste vier bijeenkomsten van de Mad Studies leesgroep gaan lezen:

Bonnie Burstow (2013) “A Rose by Any Other Name: Naming and the Battle against Psychiatry.” In B. A. LeFrancois, R. Menzies & G. Reaume (ed.) Mad Matters. A critical reader in Canadian Mad Studies. Canadian Scholars’ Press Inc.

Bradley Lewis (2013) “A Mad Fight: Psychiatry and Disabililty Activism.” In Lennart J. Davis (ed) Disability Studies Reader, 4th edition. Routledge.

Berend Verhoeff (2012). Michel Foucault voorbij antipsychiatrie: macht, vrijheid en de mens in de maak. In D. Denys en G. Meynen (red.) Handboek psychiatrie en filosofie. De Tijdstroom

Stukken uit: Kusters, Wouter (2014). Filosofie van de waanzin. Lemniscaat.